בימים אלה סוערות הרוחות בארה"ב והטוויטר "מתפוצץ"  מתגובות זועמות כנגד עמותת קומן (קרן למען המלחמה בסרטן השד). כנראה שגם עמותות הפועלות לקידום מטרות נעלות אינן חסינות בפני ביקורת ציבורית כאשר הן בוחרות לערב פוליטיקה במשחק.

מה בדיוק קרה?