עובד חברה הפעיל ברשתות החברתיות – למי שייכת זהותו ונכסי הידע הנצברים?

Tags: , |

למי שייכים הנכסים הדיגיטליים שנצברו במהלך עבודתו של עובד בארגון?