האם לאשר את המתחרים כקשר בלינקדאין?

Tags: , |

האם לאשר מתחרה שלי כקשר שלי בלינקדאין? האם כל המידע שלי בלינקדאין חשוף כולו לחברים שלי או שניתן לחסום את חלקו?