עלייה מגמתית בהרגלי הרכישה של הגולשים באמצעות מובייל