פינטרסט

משווקים לנשים בארה"ב? פינטרסט אתר חובה

 • משווקים מוצרים או שירותים במדיה חברתית?
 • שואלים עצמכם היכן להשקיע מבלי להתפזר יותר מדי?

התחילו בפייסבוק וטוויטר.

 • משווקים לנשים? משווקים בעיקר בארה"ב? הכניסו לתמהיל השיווק והפעילות את פינטרסט! מדובר במחולל טראפיק מדהים לאתרים. לא לוותר.

קראו כאן עיקרי המידע (מתייחס לארה"ב):

הפלטפורמות הדומיננטיות ביותר,פייסבוק וטוויטר, נשלטות בידי נשים מבחינת נפח השימוש בהן.

פייסבוק

 • 58% נשים
 • 42% גברים
 • 18% מהנשים מעדכנות סטטוס על בסיס יומי
 • 11% מהגברים מעדכנים סטטוס על בסיס יומי
 • 300 אלף סטטוסים מעודכנים מדי דקה בפייסבוק

טוויטר

 • 64% נשים
 • 36% גברים

פינטרסט

מעוז הנשים!

 • 82% נשים
 • 18% גברים

המרוויחים הגדולים מהפינטרסט: אתרי ריטייל בתחומי לייף סטייל. לדוגמא, אתר מרתה סטיוארט מקבל את הטראפיק הגבוה ביותר מפינטרסט, יותר מאשר מפייסבוק וטוויטר במשולב!

לפרטים המלאים באינפוגרפיקת המחקר