מדוע מפרסמים מתעקשים עדיין לפרסם באמצעי המדיה המסורתית?